Cảm thức thiên nhiên trong "Ngàn cánh hạc" của Kawabata Yasunari từ góc nhìn truyền thống
Tiêu đề:      Cảm thức thiên nhiên trong "Ngàn cánh hạc" của Kawabata Yasunari từ góc nhìn truyền thống
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Hoàng Thị Mỹ Nhị
Mã tài liệu:      1429788116
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      3
Số trang:      74-80
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhiều biến chuyển mạnh mẽ đầu thế kỷ XX đã làm lung lay nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp ngàn đời cũng như đời sống xã hội Nhật Bản. Trước nguy cơ bị tiêu vong của văn hóa dân tộc, nhà văn Kawabata không ngừng đấu tranh vì cái đẹp truyền thống thông qua bút lực của mình bằng các tác phẩm văn học. Bài viết đánh giá cảm thức của nhà văn về thiên nhiên trong tác phẩm “Ngàn cánh hạc” để thấy được hơi thở của dân tộc với vẻ đẹp tâm linh riêng của nó qua yếu tố nữ tính, chất Thiền và cảm thức vũ trụ. Từ đó có thể thấy được sự sáng tạo độc đáo làm nên thành công cho tác phẩm “Ngàn cánh hạc”cũng như sự nghiệp sáng tác của ông.

 

 

Từ khóa:      Kawabata, Ngàn cánh hạc, Thiên nhiên, Nữ tính, Thiền
Lượt xem:      529
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.