Tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục ở Nhât Bản từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay
Tiêu đề:      Tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục ở Nhât Bản từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Ngọc Phương Trang
Mã tài liệu:      2270423147
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      12
Số trang:      50-60
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Luật Pháp nhân Tôn giáo được ban hành năm 1951, các tổ chức tôn giáo được tự do phát triển, đồng thời tình trạng “bùng nổ trẻ em” (Baby boom) xuất hiện khiến nhu cầu về trường học tăng mạnh. Điều này đã được các tổ chức tôn giáo tận dụng và đầu tư xây dựng các trường học, tạo ra bước phát triển mới trong lĩnh vực tôn giáo và giáo dục. Cùng với sự ra đời của Luật Giáo dục cơ bản năm 1947, các trường học tư được tự do giảng dạy về tôn giáo, còn các trường công chỉ được phép giáo dục thuần túy kiến thức về tôn giáo nói chung. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong giáo dục tôn giáo trong trường công là giới trẻ đang không được giáo dục một cách đầy đủ về lý tưởng tôn giáo, ở đây là những mặt tích cực để phát huy các giá trị tinh thần của tôn giáo, nhất là các tôn giáo truyền thống. 

Từ khóa:      Tôn giáo, Giáo dục, Nhật Bản
Lượt xem:      605
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.