Vấn đề Triều Tiên trong chính sách đối ngoại xâm lược thuộc địa của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Tiêu đề:      Vấn đề Triều Tiên trong chính sách đối ngoại xâm lược thuộc địa của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Mục:      Nhật Bản, Triều Tiên, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Phương Mai
Mã tài liệu:      2504277167
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      10
Số trang:      68-75
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhờ thành công của cuộc Duy tân Minh Trị, cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản từ một nước phong kiến lạc hậu đã vươn lên trở thành một cường quốc tư bản chủ nghĩa. Nhu cầu vốn, nhân công, thị trường để phát triển kinh tế tư bản đã thôi thúc Nhật Bản tìm kiếm thuộc địa. Trong bối cảnh thế giới và khu vực Đông Bắc Á bấy giờ, Triều Tiên trở thành mục tiêu số một trong chính sách ngoại giao xâm lược của Nhật Bản. Nhật Bản đã lần lượt gạt bỏ ảnh hưởng của Trung Quốc, sự can thiệp của Nga để giành quyền thống trị Triều Tiên.

Từ khóa:      Triều Tiên, Nhật Bản, Đông Bắc Á
Lượt xem:      686
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.