Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản thời Minh Trị
Tiêu đề:      Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản thời Minh Trị
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Nguyễn Tiến Lực
Mã tài liệu:      1391719102
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      8
Số trang:      21-32
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Thời kỳ Minh Trị duy tân là một trong những thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản. Trong vòng 30 năm tiến hành công cuộc duy tân, Nhật Bản từ một nước phong kiến theo thể chế bakuhan trở thành cường quốc duy nhất ở Châu Á, sánh ngang với các cường quốc Âu-Mỹ. Những kinh nghiệm lịch sử của công cuộc duy tân có giá trị to lớn đối với Nhật Bản và trên toàn thế giới. Một trong những thành tựu tiêu biểu của Minh Trị duy tân là chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) Nhật Bản. Những kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực này có giá trị tham khảo tốt cho Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Từ khóa:      Nhật Bản, Minh Trị duy tân, Đào tạo nguồn nhân lực, Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa
Lượt xem:      708
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.