Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản (từ 1990 đến nay)
Tiêu đề:      Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản (từ 1990 đến nay)
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      2594921243
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      8
Số trang:      33-42
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cho đến nay, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được xem là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất đối với nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản. Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản từ năm 1990 đến nay không những duy trì những giá trị truyền thống mà còn được tiếp tục phát huy, cải cách thông qua hệ thống giáo dục, đào tạo, sử dụng, quản lý và chế độ đãi ngộ thuộc lĩnh vực này. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như việc sử dụng, quản lý, chế độ đãi ngộ đối với nguồn lực này của Nhật Bản từ 1990 đến nay là những nội dung chủ yếu được đề cập đến trong bài viết .

Từ khóa:      Nhật Bản, Đào tạo, Sử dụng, Nguồn nhân lực, Chất lượng cao
Lượt xem:      680
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.