Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với Nhật Bản thời cận đại
Tiêu đề:      Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với Nhật Bản thời cận đại
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Minh Nguyên
Mã tài liệu:      1721723516
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      8
Số trang:      60-67
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Fukuzawa Yukichi nhà cải cách có đóng góp to lớn đối với Nhật Bản cận đại. Trong bối cảnh biến động đầu thời kỳ Minh Trị ông nhận ra rằng chỉ có nền giáo dục thực học mới giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. Ảnh hưởng từ nền khoa học tiên tiến của phương Tây, ông đã thực hiện nhiều hoạt động thực tiễn về giáo dục, từ đó giúp chính quyền Minh Trị xây dựng nền giáo dục hiện đại làm tiền đề Nhật Bản phát triển đến ngày nay. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quí báu đối với Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước. 

Từ khóa:      Nhật Bản, Tư tưởng giáo dục, Thực học, Fukuzawa Yukichi
Lượt xem:      699
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.