Đánh giá về cơ chế bảo vệ pháp lý đối với quyền của người lao động học nghề ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Đánh giá về cơ chế bảo vệ pháp lý đối với quyền của người lao động học nghề ở Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Nguyễn Mạnh Hà
Mã tài liệu:      7798546736
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      6
Số trang:      43-47
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Người lao động nước ngoài đã trở thành một bộ phận trong lực lượng lao động ở Nhật Bản hiện nay. Tuy nhiên, quyền của người lao động nước ngoài vẫn chưa được pháp luật Nhật Bản bảo vệ một cách chặt chẽ. Bài viết nêu những nét khái quát về việc thực hiện cơ chế pháp lý bảo vệ người lao động học nghề ở Nhật Bản và đưa ra một số đánh giá về tính hiệu quả của cơ chế này.

Từ khóa:      Lao động nước ngoài, Nhật Bản, Thực tập nghề, Lao động di cư, Quyền người lao động
Lượt xem:      798
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.