Nghiên cứu lịch sử Nhật Bản: chặng đường 20 năm và nhìn lại (1995-2015)
Tiêu đề:      Nghiên cứu lịch sử Nhật Bản: chặng đường 20 năm và nhìn lại (1995-2015)
Mục:      Nhật Bản, Lịch sử
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      2817195462
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      5
Số trang:      23-31
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      3.5 
Mô tả nội dung:     

Khi nghiên cứu về Nhật Bản, lịch sử Nhật Bản là một lĩnh vực có vị trí quan trọng nên dành được sự quan tâm của nhiều học giả, nhà nghiên cứu ở Việt Nam và Nhật Bản. Do đó, quãng thời gian 20 năm hình thành và phát triển Tạp chí Nghiên cứu - Đông Bắc Á mà tiền thân là Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản cũng hàm chứa trong đó những bước đi của “hành trình” nghiên cứu lịch sử Nhật Bản. Trên cơ sở ấy, đề cập tới các công trình nghiên cứu lịch sử Nhật Bản qua chặng đường 20 năm chính là cách nhìn lại thành quả của quá khứ, hướng tới tương lai.

Từ khóa:      Nhật Bản, Nghiên cứu lịch sử, Chặng đường 20 năm
Lượt xem:      954
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.