Chính sách, biện pháp cải cách an sinh xã hội năm 2012 liên quan đến người cao tuổi Nhật Bản
Tiêu đề:      Chính sách, biện pháp cải cách an sinh xã hội năm 2012 liên quan đến người cao tuổi Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Trần Thị Nhung
Mã tài liệu:      1696391725
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      3
Số trang:      27-34
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trước sự biến đổi sâu sắc về kinh tế, xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an sinh xã hội, năm 2012 Nhật Bản đã tiến hành cuộc cải cách toàn diện trong lĩnh vực này đồng thời với chế độ thuế nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra. Bài viết làm rõ những nhân tố tác động cơ bản dẫn đến cuộc cải cách năm 2012 và những chính sách, biện pháp cải cách an sinh xã hội liên quan đến người cao tuổi Nhật Bản.

Từ khóa:      Nhật Bản, Người cao tuổi, An sinh xã hội
Lượt xem:      802
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.