Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản và phát triển mạng lưới sản xuất trong công nghệ chế tạo tại Đông Á
Tiêu đề:      Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản và phát triển mạng lưới sản xuất trong công nghệ chế tạo tại Đông Á
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Trần Thị Ngọc Quyên
Mã tài liệu:      7818452241
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      3
Số trang:      35-43
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hiện nay, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và các quốc gia ngày càng gay gắt và cùng với đó là phát triển mạnh mẽ mạng lưới sản xuất. Đây chính là cách thức tái cấu trúc hoạt động sản xuất của các tập đoàn xuyên quốc gia (TNCs) nhằm thích ứng với bối cảnh mới. Đông Á nổi lên là khu vực có mạng lưới sản xuất trong công nghiệp chế tạo rất phát triển và khá độc đáo. Trong bài viết, tác giả phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển của công nghiệp chế tạo này thông qua đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản, từ đó phân tích một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

Từ khóa:      Nhật Bản, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Công nghiệp chế tạo, Mạng lưới sản xuất
Lượt xem:      723
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.