Sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội Nhật Bản: Những chặng đường lịch sử
Tiêu đề:      Sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội Nhật Bản: Những chặng đường lịch sử
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Trần Thị Nhung
Mã tài liệu:      1123812110
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      54-61
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hệ thống an sinh xã hội Nhật Bản được hình thành từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trải qua hơn 60 năm, với sự nỗ lực của Nhật Bản, hệ thống này không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh của đất nước và đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên không ít những khó khăn, thách thức luôn hiện hữu trong quá trình phát triển cần phải giải quyết. Bài viết tập trung phân tích các biện pháp, chính sách an sinh xã hội (hưu trí, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ phúc lợi xã hội…) qua các thời kỳ lịch sử để thấy được bức tranh sinh động của chế độ an sinh xã hội và tính hợp lý trong việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong các thời kỳ phát triển  kinh tế xã hội khác nhau của Nhật Bản, đất nước có tỉ lệ người cao tuổi cao nhất trên thế giới hiện nay.

Từ khóa:      Nhật Bản, An sinh xã hội, Hưu trí, Y tế, Người cao tuổi, Dịch vụ phúc lợi
Lượt xem:      965
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.