Sự phát triển của một số ngành công nghiệp kỹ thuật cao và tác động của nó đối với đào tạo nghề ở Nhật Bản trong thời kỳ 1952-1973
Tiêu đề:      Sự phát triển của một số ngành công nghiệp kỹ thuật cao và tác động của nó đối với đào tạo nghề ở Nhật Bản trong thời kỳ 1952-1973
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Võ Thị Hoàng Ái
Mã tài liệu:      2304947448
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      1
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày sự phát triển của một số ngành công nghiệp kỹ thuật cao ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật và phân tích tác động của nó đến những thay đổi trong đào tạo nghề của Nhật Bản thời kỳ 1952 – 1973. 

Từ khóa:      Nhật Bản, Khoa học kỹ thuật, Giáo dục nghề, Thời kỳ phát triển kinh tế cao
Lượt xem:      1082
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.