Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Dương Thị Nhẫn
Mã tài liệu:      1297131385
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      1
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kế thừa có chọn lọc những thành tựu, tinh hoa của nền giáo dục truyền thống của đất nước, kết hợp với những xu hướng cải cách giáo dục tiên tiến trên thế giới, Fukuzawa Yukichi đã đề ra tư tưởng cải cách nền giáo dục của Nhật Bản, phù hợp với bước đi của nền văn minh thế giới đương thời. Điều đặc biệt là chính quyền Minh Trị đã tiếp thu những tư tưởng quý báu đó của ông. Tác động của những tư tưởng ấy, như lịch sử Nhật Bản đã chứng minh, đem lại cho Nhật Bản những “thần kỳ” trên nhiều phương diện về giáo dục, văn hóa, kinh tế - xã hội v.v… Cải cách giáo dục cùng với một chuỗi những cải cách trên tất cả các lĩnh vực đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của xã hội Nhật Bản, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp Duy tân tiến lên những bước cao hơn, xây dựng nước Nhật Bản hùng mạnh, hiện đại. 

Từ khóa:      Fukuzawa Yukichi, Minh Trị duy tân, Tư tưởng giáo dục
Lượt xem:      1108
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.