Cải cách bộ máy hành chính Nhật Bản giai đoạn 1945-1954: Một số nội dung chủ yếu
Tiêu đề:      Cải cách bộ máy hành chính Nhật Bản giai đoạn 1945-1954: Một số nội dung chủ yếu
Mục:      Nhật Bản, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Đặng Thị Tuyết Dung
Mã tài liệu:      1650840603
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      12
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Thất bại thảm hại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản đã chấp nhận Tuyên bố Potsdam, đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện. Từ đống tro tàn, đổ nát sau chiến tranh, nước Nhật đã dần dần hồi sinh, bắt đầu từ những cải cách hành chính đi liền với những cải cách kinh tế, xác lập bộ máy hành chính mới theo hướng dân chủ và kiến tạo nền tảng cơ sở cho sự phát triển của một nền kinh tế thị trường. Bài viết đề cập một số nội dung chủ yếu của công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhật Bản giai đoạn phục hồi và tái thiết kinh tế sau chiến tranh (1945-1954), với những cải cách do quân đồng minh trực tiếp chỉ đạo (1945-1951) và những cải cách do Chính phủ Nhật Bản thực hiện sau khi được trao trả chủ quyền (1951-1954).

Từ khóa:      Nhật Bản, Bộ máy hành chính, Cải cách hành chính
Lượt xem:      1215
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.