Thực trạng gia đình ở Nhật Bản từ năm 1990 đến nay
Tiêu đề:      Thực trạng gia đình ở Nhật Bản từ năm 1990 đến nay
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Nguyễn Hồng Vân
Mã tài liệu:      2788678862
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      12
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay, gia đình Nhật Bản tiếp tục có nhiều biến đổi trước tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Sự biến đổi này liên quan tới các vấn đề chủ yếu của gia đình đó là sự chuyển đổi từ gia đình lớn sang  gia đình nhỏ, các mối quan hệ trong gia đình và qua đó có thể nhận rõ thực trạng gia đình Nhật Bản.

Từ khóa:      Nhật Bản, Gia đình, Thực trạng
Lượt xem:      1109
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.