Tư tưởng chính trị của Fukuzawa Yukichi (1835-1901)
Tiêu đề:      Tư tưởng chính trị của Fukuzawa Yukichi (1835-1901)
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Minh Nguyên
Mã tài liệu:      2180426733
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      12
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Fukuzawa Yukichi nhà trí thức Nhật Bản đóng góp to lớn vào thành công thời kỳ Minh Trị. Ngoài tư tưởng cải cách giáo dục khai phóng dân trí, ông còn đề cập đến tư tưởng chính trị tiến bộ. Tư tưởng chính trị của ông tiếp thu căn bản tư tưởng nhà nước pháp quyền phương Tây. Cụ thể là, quan điểm nhà nước do dân, vì dân; nhà nước dân chủ, dân quyền và bình đẳng; đường lối ngoại giao đa phương. Tư tương chính trị của ông tác động không nhỏ đến quá trình hình thành Hiến pháp Minh Trị, là dấu mốc cho sự chuyển biến của mô hình nhà nước, giúp Nhật Bản phát triển và đuổi kịp phương Tây. Trong bài viết này, tác giả tập trung tìm hiểu một số tư tưởng chính trị căn bản của Yukichi Fukuzawa thông qua một số tác phẩm căn bản của ông như  Khuyến học, Phúc ông tự truyện và Thoát Á luận.

Từ khóa:      Yukichi Fukuzawa, Tư tưởng chính trị, Tư tưởng cải cách
Lượt xem:      1144
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.