Hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Nhật
Tiêu đề:      Hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Nhật
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      1985625261
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      11
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Nhật có thể được phân loại theo mục đích của hành vi cầu khiến tiền vị, phân loại theo hình thức cú pháp của lời từ chối và phân loại theo phương thức biểu hiện đích ngôn trung. Bài viết dựa vào trục phân loại theo phương thức biểu hiện để khảo sát hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Nhật và làm rõ các phương tiện ngôn ngữ biểu hiện tương ứng với nguồn tư liệu là lời thoại cầu khiến - từ chối được rút ra từ các truyện ngắn, tiểu thuyết hiện đại Nhật Bản và các tư liệu điều tra lời từ chối cầu khiến của sinh viên Nhật Bản.

Từ khóa:      Tiếng Nhật, Từ chối trực tiếp, Phương thức, Biểu thức
Lượt xem:      1107
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.