Về tín ngưỡng dân gian Nhật Bản
Tiêu đề:      Về tín ngưỡng dân gian Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Lưu Thị Thu Thủy
Mã tài liệu:      2908302770
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      11
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết giới thiệu về các loại hình, đặc trưng của tín ngưỡng dân gian Nhật Bản. Tín ngưỡng dân gian Nhật Bản, theo cách phân chia được nhiều người đồng thuận nhất, được chia thành: tín ngưỡng thờ thần hộ gia đình; tín ngưỡng thờ thần đất đai; tín ngưỡng liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, tín ngưỡng thờ thần sông và biển. Trong số những đặc trưng của tín ngưỡng dân gian Nhật Bản thì tính phức hợp trong cấu trúc, tính lợi ích vật chất, tính ma thuật, hài hòa gắn bó với thiên nhiên, đan xen hòa đồng giữa các lớp tín ngưỡng, gắn liền với cuộc sống dân gian là nổi trội nhất.

Từ khóa:      Nhật Bản, Tín ngưỡng dân gian, Thờ cúng linh hồn, Tín ngưỡng dòng tộc
Lượt xem:      1127
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.