Đặc điểm pháp lý trong điều hành quản trị ngân sách nhà nước ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Đặc điểm pháp lý trong điều hành quản trị ngân sách nhà nước ở Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga
Mã tài liệu:      1924087658
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      10
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      5 
Mô tả nội dung:     

Nhật Bản có một khuôn khổ pháp lý toàn diện cho việc điều chỉnh các hành vi tham gia quá trình quản trị hệ thống ngân sách nhà nước theo mô hình các nền kinh tế thị trường phát triển ở Tây Âu và của Mỹ. Nền tảng của khuôn khổ pháp lý điều tiết các tiến trình ngân sách ở Nhật Bản là Hiến pháp 1946. Mặc dù,  trải qua gần 70 năm, cho đến nay, nền tảng pháp lý này về cơ bản đã có một số điều chỉnh nhỏ song nó vẫn phát huy hiệu quả tốt bất chấp mức nợ công của Nhật Bản đã đạt ngưỡng cao nhất thế giới, ước tính trên 220% GDP. Bài viết tập trung tìm hiểu tính hệ thống và làm rõ một số đặc điểm quan trọng tạo nền tảng pháp lý nhất quán và tính minh bạch trong điều hành quản trị ngân sách, trong đó có nợ công ở Nhật Bản.

Từ khóa:      Pháp luật, Hiến pháp, Quản trị, Ngân sách, Nợ công, Nhật Bản
Lượt xem:      1054
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.