Phương thức “triều cống - thương mại” trong quan hệ Nhật Bản- Trung Quốc từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVI
Tiêu đề:      Phương thức “triều cống - thương mại” trong quan hệ Nhật Bản- Trung Quốc từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVI
Mục:      Nhật Bản, Trung Quốc, Lịch sử, Văn hóa
Tác giả:      Trần Hoàng Long
Mã tài liệu:      4104647143
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      10
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      3 
Mô tả nội dung:     

Lịch sử quan hệ  Nhật Bản - Trung Quốc từ xưa đến nay trải qua nhiều bước thăng trầm và hàm chứa những nội dung, tính chất, phương thức phong phú, đa dạng. Trong đó, sự tồn tại của phương thức “triều cống- thương mại” từ thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVI không chỉ mang tính “độc đáo” mà còn là điểm nhấn về quan hệ bang giao giữa hai nước Nhật - Trung giai đoạn này. Chính vì vậy, “triều cống- thương mại” dù chỉ diễn ra trong thời gian nhất định, song có ý nghĩa về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa không chỉ giai đoạn này mà còn góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời kỳ lịch sử tiếp theo.

Từ khóa:      Quan hệ thương mại, “Triều cống-thương mại”, Nhật Bản, Trung Quốc
Lượt xem:      1589
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.