Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ V)
Tiêu đề:      Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ V)
Mục:      Nhật Bản, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Huy Khuyến
Mã tài liệu:      1427052594
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      10
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết tiếp tục tìm hiểu về quan hệ thương mại giữa các chúa Nguyễn ở Đàng Trong với chính quyền Mạc phủ Đức Xuyên Gia Khang của Nhật Bản thông qua những văn thư trao đổi giữa chính quyền hai nước. Qua những bức thư để thấy được nghệ thuật ngoại giao của hai nước thời phong kiến. Từ đó tiếp tục cung cấp những cứ liệu lịch sử để hai nước Việt Nam và Nhật Bản thêm khăng khít. Những văn thư bang giao về thương mại của hai nước đã thể hiện tình hữu hảo tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ buôn bán.

Từ khóa:      Thương mại, Đàng Trong, chúa Nguyễn, Đức Xuyên Gia Khang, Trà Ốc Tứ Lang Thứ Lang, Trung Đảo, thương nhân Nhật Bản
Lượt xem:      1302
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.