Một hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố Hán trong việc học tiếng Nhật của người Việt Nam
Tiêu đề:      Một hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố Hán trong việc học tiếng Nhật của người Việt Nam
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Đào Thị Nga My
Mã tài liệu:      2543835557
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      10
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong tiếng Nhật và tiếng Việt đều có chứa một lượng lớn từ gốc Hán. Sự gần gũi về ý nghĩa và cách dùng của các từ gốc Hán giữa hai ngôn ngữ là lợi điểm cho người Việt Nam học tiếng Nhật cũng như người Nhật học tiếng Việt. Tuy nhiên người học cũng không tránh khỏi chuyển di tiêu cực của tiếng mẹ đẻ. Việc nghiên cứu về những ảnh hưởng của các yếu tố Hán, qua đó đưa ra những đề xuất để hạn chế chuyển di tiêu cực và tận dụng các chuyển di tích cực của tiếng mẹ đẻ trong việc học tiếng Nhật của người Việt Nam là một hướng nghiên cứu cần quan tâm.

Từ khóa:      Yếu tố Hán, Tiếp xúc ngôn ngữ, Vay mượn ngôn ngữ, Giao thoa, Chuyển di
Lượt xem:      1014
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.