Nhật Bản trong quá trình “thể chế hóa” tranh chấp Biển Đông
Tiêu đề:      Nhật Bản trong quá trình “thể chế hóa” tranh chấp Biển Đông
Mục:      Chính trị - An ninh, Nhật Bản
Tác giả:      Trương Minh Huy Vũ - Huỳnh Tâm Sáng
Mã tài liệu:      2852839100
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      6
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài nghiên cứu phân tích quan điểm và chính sách của Nhật Bản trong quá trình quản trị xung đột tại Biển Đông dưới lăng kính “thể chế hóa”. Về cơ bản, “thể chế hoá” là quá trình áp dụng luật, chuẩn tắc và thể chế nhằm quy định và kiểm soát các hành vi. Một khu vực được cai trị bằng luật, hay bằng sự tương tác giữa những giá trị, về lý thuyết sẽ trật tự hơn, vì quan hệ giữa thành viên cộng đồng có thể nhận diện bằng các tín hiệu được đoán trước. Với cách tiếp cận đề cao luật và thể chế, cũng như ủng hộ nhiệt tình quan điểm “tự do hàng hải”, bài viết lập luận rằng Nhật Bản là một tác nhân quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống “chuẩn tắc mới” như là kim chỉ nam cho hành động của các bên. Những phát hiện từ nghiên cứu này hướng đến việc cung cấp một số hướng dẫn hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo để hiểu rõ hơn về vai trò của Nhật Bản trong quản trị  xung đột tại Biển Đông.

 

 

Từ khóa:      Tranh chấp biển Đông, ASEAN, Nhật Bản, Thể chế hóa
Lượt xem:      1929
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.