Chủ nghĩa khu vực mới và sức mạnh mềm Nhật Bản
Tiêu đề:      Chủ nghĩa khu vực mới và sức mạnh mềm Nhật Bản
Mục:      Chính trị - An ninh, Nhật Bản
Tác giả:      Lưu Minh Văn
Mã tài liệu:      1870389685
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      6
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sự hợp tác giữa các quốc gia dân tộc trong những thiết chế, những hiệp ước có tính khu vực là hiện tượng ngày càng có ý nghĩa lớn trong định hình thế giới hiện đại. Chính vì vậy, chủ nghĩa khu vực tuy không phải là vấn đề mới trong đời sống chính trị quốc tế, nhưng lại “nóng” lên trong những năm gần đây. Trong khi phân tích những vấn đề lí luận của chủ nghĩa khu vực, bài viết đã đề cập tới cách tiếp cận của Nhật Bản đối với chủ nghĩa khu vực mới thông qua sáng kiến xây dựng liên kết Cộng đồng Đông Á với nhiều thách thức và triển vọng.

 

Từ khóa:      Chủ nghĩa khu vực, Chủ nghĩa khu vực mới Nhật Bản, Cộng đồng Đông Á
Lượt xem:      1546
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.