Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam: vài gợi ‎ cho giai đoạn tới
Tiêu đề:      Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam: vài gợi ‎ cho giai đoạn tới
Mục:      Quan hệ quốc tế, Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Trần Văn Thọ
Mã tài liệu:      1914725211
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      3
Số trang:      13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đối với Việt Nam, có thể nói Nhật Bản đóng vai trò quan trọng nhất trong việc cung cấp vốn, công nghệ và bí quyết kinh doanh. Do đó, đánh giá quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong 20 năm qua đồng thời cũng là đánh giá vai trò của ODA và FDI nói chung trong quá trình phát triển của Việt Nam. Mặt khác, Nhật Bản có một vị trí đặc biệt tại Châu Á: là nước đầu tiên thành công trong công nghiệp hóa, và qua các kênh ODA và FDI công nghiệp đã lan tỏa từ Nhật Bản sang Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc,… Từ góc nhìn này, kinh nghiệm của các nước Châu Á trong việc tranh thủ nguồn vốn và công nghệ của Nhật Bản cũng là một tiêu điểm để đánh giá quan hệ Việt-Nhật. Bài viết này sẽ phân tích quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, mối quan hệ vừa có tính phổ quát của một nước đi sau tranh thủ vốn công nghệ của nước đi trước, vừa có tính đặc thù về vị trí đặc biệt của Nhật Bản trong dòng thác công nghiệp ở Đông Á.

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, FDI, ODA, Kinh tế
Lượt xem:      2130
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.