Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản truyền thống: một cách nhìn từ các không gian biển
Tiêu đề:      Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản truyền thống: một cách nhìn từ các không gian biển
Mục:      Văn hóa, Nghiên cứu khu vực, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Văn Kim
Mã tài liệu:      1122351676
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      3
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Với nhiều quốc gia Châu Á, biển và các không gian văn hóa, kinh tế biển luôn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành, phát triển và tạo nên những đặc tính xã hội, văn hóa của mỗi nước. Bằng cách tiếp cận lịch sử, văn hóa và cái nhìn từ biển (View from the Sea), kết hợp với phương pháp Khu vực học (Area studies), bài viết cố gắng làm rõ tiến trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, những điểm đặc thù, nổi bật của mỗi giai đoạn đồng thời luận giải mối quan hệ tương tác giữa biển với lục địa, làm rõ vai trò của biển và đại dương đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. 

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Quan điểm, Không gian biển
Lượt xem:      3035
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.