Biểu thức từ chối trong tiếng Nhật và tiếng Việt
Tiêu đề:      Biểu thức từ chối trong tiếng Nhật và tiếng Việt
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      2920628279
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      3
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hành vi từ chối trong tiếng Nhật và tiếng Việt có nhiều điểm giống nhau, do sự tương đồng giữa hai nền văn hóa mang đặc trưng của văn hóa phương Đông, cùng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán. Tuy nhiên, hành vi từ chối trong tiếng Nhật và tiếng Việt cũng có sự khác nhau bởi nó chịu sự chi phối của các nhân tố ngôn ngữ và xã hội khác biệt. Từ kết quả điều tra thực tế về hành vi từ chối lời cầu khiến của sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật Bản, bài viết đối chiếu các biểu thức từ chối trong tiếng Nhật và tiếng Việt, từ đó đưa ra những nhận xét về cách sử dụng chúng trong hai ngôn ngữ, hai nền văn hoá.  

Từ khóa:      Tiếng Nhật, Tiếng Việt, Biểu thức từ chối, Tương đồng và khác biệt
Lượt xem:      1194
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.