Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học làm việc trong các công ty Nhật Bản tại Thừa Thiên - Huế
Tiêu đề:      Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học làm việc trong các công ty Nhật Bản tại Thừa Thiên - Huế
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Nguyễn Hồng Giang - Lại Xuân Thủy
Mã tài liệu:      7733365997
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      2
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học dựa theo mẫu khảo sát về sự thích ứng nghề nghiệp chuẩn quốc tế (CAAS- International) và dữ liệu thu thập từ kết quả khảo sát 200 đối tượng là những người đã tốt nghiệp đại học hiện đang làm việc tại các công ty của Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng thích ứng nghề nghiệp của các đối tượng khảo sát được đánh giá ở mức trên trung bình và sự phù hợp khá cao của thang đo CAAS quốc tế trong trong bối cảnh khảo sát tại Thừa Thiên- Huế, một địa phương với đặc thù miền Trung của Việt Nam.

Từ khóa:      Sinh viên tốt nghiệp, Thích ứng nghề nghiệp, Công ty Nhật Bản
Lượt xem:      1593
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.