Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ IV)
Tiêu đề:      Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ IV)
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Huy Khuyến
Mã tài liệu:      2135850617
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      2
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1 
Mô tả nội dung:     

Bài viết tiếp tục tìm hiểu về quan hệ thương mại giữa các chúa Nguyễn ở Đàng Trong với chính quyền Mạc phủ Đức Xuyên Gia Khang của Nhật Bản thông qua những văn thư trao đổi giữa chính quyền hai nước. Mối quan hệ tốt đẹp này càng được khẳng định khi chúa Nguyễn nhắc đến hơn 30 năm quan hệ chưa có một khiếm khuyết nào. Đó cũng như một lời khẳng định cho quan hệ thương mại kéo dài của Đàng Trong với Nhật Bản.

Từ khóa:      Đàng Trong, Thương mại, Chúa Nguyễn, Đức Xuyên Gia Khang, Trà Ốc Tứ Lang Thứ Lang
Lượt xem:      1277
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.