Học viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Học viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Nhật Bản
Mục:      Trung Quốc, Nhật Bản, Văn hóa, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Phạm Hồng Thái
Mã tài liệu:      4558619806
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      10
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cũng như nhiều nơi trên thế giới, số lượng Học viện Khổng Tử của Trung Quốc tại Nhật Bản đang không ngừng tăng qua mỗi năm. Thông qua việc giảng dạy tiếng Trung và giới thiệu văn hóa Trung Quốc, các Học viện Khổng Tử góp phần tích cực vào việc truyền bá tiếng Trung và tăng cường nhận thức về văn hóa Trung Quốc tại Nhật Bản. Tuy nhiên, phương thức tổ chức và hoạt động của các học viện Khổng Tử đã làm dấy lên những băn khoăn về những tác động thực sự của mô hình truyền bá văn hóa này. Bài viết góp phần làm rõ thêm về thực trạng và đánh giá các hoạt động của các Học viện Khổng  Tử của Trung Quốc tại Nhật Bản từ ngày đầu xuất hiện đến nay.

Từ khóa:      Trung Quốc, Nhật Bản, Học viện Khổng Tử
Lượt xem:      1620
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.