Kinh nghiệm Nhật Bản trong xây dựng cơ chế thầu phụ nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và gợi ý chính sách cho Việt Nam (tiếp theo số 8)
Tiêu đề:      Kinh nghiệm Nhật Bản trong xây dựng cơ chế thầu phụ nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và gợi ý chính sách cho Việt Nam (tiếp theo số 8)
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Phí Hồng Minh
Mã tài liệu:      1576873375
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      10
Số trang:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      3.5 
Mô tả nội dung:     

Thông qua kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản đã chứng minh rằng phát triển cơ chế “thầu phụ”, gắn liền với việc tạo liên kết giữa các công ty vừa và nhỏ (SMEs) và các công ty lớn nhằm tạo cơ hội cho SMEs được tham gia vào các khâu sản xuất có giá trị gia tăng cao, không chỉ có ý nghĩa then chốt đối với việc phát triển công nghiệp hỗ trợ mà còn là một hệ thống ngành dọc quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản. Vì thế, việc ứng dụng một cách hợp lý cơ chế thầu phụ này cũng như xem xét xu hướng thầu phụ trong mạng sản xuất quốc tế sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam hiện nay.

Từ khóa:      Nhật Bản, Công nghiệp hỗ trợ, Thầu phụ, SMEs, Chính sách kinh tế
Lượt xem:      1221
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.