Kinh nghiệm Nhật Bản trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp – nông thôn (1945-1990)
Tiêu đề:      Kinh nghiệm Nhật Bản trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp – nông thôn (1945-1990)
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Phạm Quý Long
Mã tài liệu:      2578142695
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      9
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Các giải pháp chính sách phát triển nông nghiệp - nông thôn Nhật Bản luôn là một chủ đề rộng và rất phức tạp. Nội dung bài viết này chủ yếu tập trung phân tích và giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn thành công của Nhật Bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa thay đổi cơ cấu lao động nông nghiệp với biến động quy mô sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn từ 1945 đến những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.  Sự tiếp cận nghiên cứu đặt trong khuôn khổ vấn đề nông nghiệp nông thôn cùng biến đổi với tiến trình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản, hướng tới sự hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn.

Từ khóa:      Nhật Bản, Chính sách phát triển, Nông nghiệp, Nông thôn
Lượt xem:      2133
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.