Hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Nhật: trường hợp điều tra đối tượng sinh viên Nhật Bản
Tiêu đề:      Hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Nhật: trường hợp điều tra đối tượng sinh viên Nhật Bản
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      2879163626
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      9
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hành vi từ chối là hành vi phổ quát của mọi ngôn ngữ. Cũng như tất cả các hành vi khác, nó chịu sự chi phối của các nhân tố ngôn ngữ và xã hội. Hành vi từ chối là hành vi không đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, sự kỳ vọng của đối tượng giao tiếp, do đó, theo lý thuyết lịch sự của Brown và Levinson, nó là hành vi có tính đe dọa thể diện tương đối cao. Bài viết phân tích kết quả điều tra hành vi từ chối lời cầu khiến (nhờ vả) của sinh viên Nhật Bản, qua đó, hệ thống hóa các chiến lược từ chối được ưa dùng trong tiếng Nhật, đồng thời bước đầu giải thích về lý do lựa chọn các chiến lược đó.

Từ khóa:      Ngôn ngữ, Tiếng Nhật, Văn hóa, Nhật Bản
Lượt xem:      1175
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.