Những phong tục tập quán liên quan tới nhà cửa truyền thống của Nhật Bản
Tiêu đề:      Những phong tục tập quán liên quan tới nhà cửa truyền thống của Nhật Bản
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      1210947623
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      9
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nghiên cứu về văn hóa vật chất của người Nhật Bản  là nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, quan hệ giữa người với người biểu hiện qua những lĩnh vực cơ bản nhất là ẩm thực, trang phục, nhà cửa... Trong bài viết này, tác giả chỉ đề cập tới những phong tục, tập quán liên quan tới nhà cửa truyền thống như một bộ phận cấu thành của văn hóa bởi tất cả điều đó luôn gắn liền với sự tồn tại, phát triển của một dân tộc. Hơn thế nữa, từ những phong tục, tập quán sẽ có một cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về văn hóa Nhật Bản truyền thống cũng như sự biến đổi của chúng theo dòng chảy lịch sử của dân tộc này, qua đó có thể hiểu sâu sắc hơn về lối sống và con người Nhật Bản xưa và nay.

Từ khóa:      Nhà cửa, Phong tục, Tập quán, Nhật Bản
Lượt xem:      1203
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.