Một số vấn đề xã hội Nhật Bản những năm đầu thế kỷ XXI
Tiêu đề:      Một số vấn đề xã hội Nhật Bản những năm đầu thế kỷ XXI
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      1062314817
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      8
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Thập niên đầu thế kỷ XXI là giai đoạn đầy biến động về chính trị, kinh tế cũng như văn hóa, xã hội Nhật Bản. Nước Nhật trở thành xã hội siêu già hóa đầu tiên trong lịch sử loài người, mang trong nó những vấn đề vô cùng phức tạp. Căn nguyên của vấn đề này xuất phát từ sự thay đổi giá trị quan và lối sống của người Nhật Bản. Bài viết xem xét những vấn đề xã hội nổi bật của Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI trong mối tương quan với sự thay đổi ý thức, giá trị quan của người Nhật Bản về lối sống, gia đình, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Từ khóa:      Nhật Bản, Xã hội Nhật Bản, Giá trị quan, Già hóa dân số, Thất nghiệp
Lượt xem:      1628
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.