Vấn đề trẻ em người nước ngoài gốc Nhật không đến trường
Tiêu đề:      Vấn đề trẻ em người nước ngoài gốc Nhật không đến trường
Mục:      Xã hội, Nhật Bản
Tác giả:      Phan Cao Nhật Anh
Mã tài liệu:      2473901334
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      8
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trào lưu người gốc Nhật, chủ yếu ở Nam Mỹ, quay trở lại Nhật Bản làm việc một mặt góp phần bù đắp tình trạng thiếu nguồn nhân lực lao động, song mặt khác gây ra nhiều vấn đề cho xã hội của đất nước mặt trời mọc. Trong đó, trẻ em người nước ngoài gốc Nhật không đến trường là tình trạng đáng chú ý tại Nhật Bản mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ kinh tế gia đình và môi trường giáo dục. Bài viết sẽ tìm hiểu và phân tích dưới góc độ xã hội tình trạng này của Nhật Bản hiện nay.  

Từ khóa:      Nhật Bản, Người lao động nước ngoài, Người gốc Nhật, Không đến trường, Kinh tế gia đình
Lượt xem:      1378
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.