Quản lý rác thải điện – điện tử ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Quản lý rác thải điện – điện tử ở Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Môi trường
Tác giả:      Phạm Thị Xuân Mai
Mã tài liệu:      4882823345
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      8
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Rác thải điện tử (RTĐT) đang là dòng chất thải rắn tăng trưởng nhanh nhất ở nhiều nước trên thế giới. Làm thế nào để xử lý tốt RTĐT đang là vấn đề cấp bách hiện nay. Nhật Bản là một nước đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý RTĐT. Từ việc nghiên cứu thực trạng, xu hướng phát sinh RTĐT và những biện pháp quản lý, tái chế RTĐT ở Nhật Bản, có thể rút ra những bài học hữu ích để đối phó với tình trạng RTĐT đang tăng nhanh ở Việt Nam.

Từ khóa:      Nhật Bản, Rác thải điện tử, Tái chế, Quản lý, Môi trường, Phát triển bền vững
Lượt xem:      2313
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.