Về quan hệ Thiên hoàng - Tướng quân thời phong kiến ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Về quan hệ Thiên hoàng - Tướng quân thời phong kiến ở Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Hồng Vân
Mã tài liệu:      1084789271
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      5
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      3 
Mô tả nội dung:     

Thời phong kiến ở Nhật Bản đánh dấu bằng sự ra đời của chính quyền Mạc phủ (Bakufu) do Tướng quân (Shogun) đứng đầu, tồn tại song song với triều đình của Thiên hoàng trong gần 7 thế kỷ (1192- 1868). Nổi bật nên trong hệ thống "một quốc gia hai chính quyền" là quan hệ giữa Thiên hoàng và Tướng quân qua nhiều thời kỳ của chế độ phong kiến cho đến khi chính quyền Mạc phủ sụp đổ. Qua mối quan hệ này cho thấy mọi quyền hành hầu như tập trung trong tay của Tướng quân còn Thiên hoàng chỉ có danh nghĩa, biểu tượng của quốc gia cũng là một điểm đáng lưu ý trong lịch sử Nhật Bản.

Từ khóa:      Nhật Bản, Thiên hoàng, Tướng quân
Lượt xem:      1550
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.