Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm “Khuyến học”
Tiêu đề:      Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm “Khuyến học”
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Dương Thị Nhẫn
Mã tài liệu:      3210938176
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      5
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Fukuzawa Yukichi là nhà tư tưởng cấp tiến của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX, người mở đầu cho sự nghiệp hiện đại hóa giáo dục, lấy đó làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Tư tưởng về giáo dục của Fukuzawa Yukichi được thể hiện ở nhiều tác phẩm khác nhau, song tập trung nhất là cuốn “Khuyến học”. Trong tác phẩm này ông chủ yếu đề cập đến mục đích của giáo dục, những nguyên tắc khi tiến hành đổi mới nền giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục. Tư tưởng đó đi vào thực tiễn xã hội Nhật Bản đương thời và có vai trò to lớn trong sự nghiệp cải cách giáo dục, đưa Nhật Bản tiến nhanh trên con đường hiện đại hóa.

Từ khóa:      Khuyến học, Fukuzawa Yukichi, Tư tưởng giáo dục
Lượt xem:      1613
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.