Sự điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư và ODA từ năm 2000 đến nay
Tiêu đề:      Sự điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư và ODA từ năm 2000 đến nay
Mục:      Nhật Bản, Quan hệ quốc tế, Kinh tế
Tác giả:      Trần Quang Minh
Mã tài liệu:      8940451455
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      3
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong hơn một thập kỷ qua, kể từ năm 2000 đến nay, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng trong thời gian này, Nhật Bản đã có những điều chỉnh chính sách quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế và chính trị. Bài viết này tập trung phân tích những điều chỉnh chính sách chủ yếu của Nhật Bản đối với Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác về thương mại, đầu tư và ODA. 

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Thương mại, Đầu tư, ODA
Lượt xem:      1486
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.