Sự chuyển đổi mô hình TNC: lý thuyết và thực tiễn Nhật Bản
Tiêu đề:      Sự chuyển đổi mô hình TNC: lý thuyết và thực tiễn Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Tô Linh Hương - Vũ Anh Dũng
Mã tài liệu:      1042512730
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      3
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Các lý thuyết hiện nay nghiên cứu về Tập đoàn công ty xuyên quốc gia (TNC)  đã đi sâu vào phân tích các mô hình và sự phát triển của chúng theo thời gian. Bài viết phân tích các lý thuyết tiêu biểu và căn bản giải thích việc đầu tư và hoạt động của các TNC tại các nước chủ nhà và chi nhánh. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu đối chứng với thực tiễn Nhật Bản cho thấy sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của các TNC Nhật Bản, đặc biệt là  kết gắn với bối cảnh Việt Nam và khu vực hiện nay.

Từ khóa:      TNC, Mô hình TNC, TNC Nhật Bản
Lượt xem:      1197
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.