Cơ cấu xã hội Nhật Bản thời cận đại
Tiêu đề:      Cơ cấu xã hội Nhật Bản thời cận đại
Mục:      Xã hội, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Hồng Vân
Mã tài liệu:      2095668712
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      10
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong lịch sử hình thành và phát triển của mỗi quốc gia, bên cạnh các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, yếu tố xã hội có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt, cơ cấu xã hội là cơ sở quan trọng bậc nhất để lý giải thấu đáo quá trình lịch sử. Bài viết này đề cập đến các nội dung chủ yếu về cơ cấu xã hội Nhật Bản thời Cận đại, nhằm thấy được tiến trình, phát triển của lịch sử từ thời Cận thế, Cận đại và Hiện đại của Nhật Bản.

Từ khóa:      Nhật Bản, Cận đại, Cơ cấu xã hội
Lượt xem:      1435
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.