Lịch sử nghiên cứu hành vi từ chối trong tiếng Nhật
Tiêu đề:      Lịch sử nghiên cứu hành vi từ chối trong tiếng Nhật
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      9359279337
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      9
Số trang:      13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hành vi từ chối là một trong những hành vi ngôn ngữ có mức độ xâm phạm thể diện cao nhất, trong giao tiếp liên văn hóa, nó là hành vi dễ gây ra những hiểu lầm và  những cú sốc văn hóa. Chính vì vậy, hành vi từ chối trong tiếng Nhật đã được các nhà nghiên cứu chú ý ngay từ những thập kỷ 1980-1990. Bài viết này tìm hiểu về lịch sử và hiện trạng nghiên cứu hành vi từ chối ở Nhật Bản, qua đó cho thấy những đóng góp của các công trình nghiên cứu đi trước, cũng như những vấn đề còn bỏ ngỏ, từ đó đưa ra hướng nghiên cứu của người viết đối với hành vi từ chối trong tiếng Nhật trong sự đối chiếu với tiếng Việt. 

Từ khóa:      Hành vi từ chối, Xâm phạm thể diện, Biểu thức từ chối, Chuyển di dụng học
Lượt xem:      1268
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.