Một số yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn của Haruki Murakami
Tiêu đề:      Một số yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn của Haruki Murakami
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Hà Văn Lưỡng
Mã tài liệu:      1677602843
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      9
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nghệ thuật truyện ngắn của Haruki Murakami thể hiện trên nhiều phương diện như kết cấu, cốt truyện, xây dựng nhân vật, thời gian – không gian nghệ thuật..., trong đó yếu tố kỳ ảo giữ một vai trò quan trọng góp phần tạo nên giá trị  nghệ thuật của tác phẩm. Bài viết đi vào phân tích những biểu hiện của yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn qua 5 tập truyện chủ yếu trên các bình diện: thời gian – không gian kỳ ảo, chi tiết kỳ ảo, mô típ kỳ ảo. Qua đó, chúng tôi chỉ ra những đặc sắc của nghệ thuật truyện ngắn H.Murakami.

Từ khóa:      Haruki Murakami, Thời gian – không gian kỳ ảo, Chi tiết kỳ ảo, Mô típ kỳ ảo
Lượt xem:      1377
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.