Thiết chế dòng họ ở Nhật Bản và Việt Nam: sự tương đồng và khác biệt
Tiêu đề:      Thiết chế dòng họ ở Nhật Bản và Việt Nam: sự tương đồng và khác biệt
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Bùi Bích Vân
Mã tài liệu:      2271761153
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      8
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Với tư cách là một thiết chế xã hội, dòng họ là một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Việc tìm hiểu, nghiên cứu thiết chế dòng họ ở Nhật Bản và Việt Nam thông qua tổ chức dòng họ, quan hệ dòng họ, hoạt động của dòng họ cho thấy sự tương đồng và khác biệt trong quá trình hình thành, tồn tại, phát triển, biến đổi của thiết chế này ở mỗi quốc gia, dân tộc.

Từ khóa:      Dòng họ, Thiết chế, Nhật Bản, Việt Nam
Lượt xem:      1217
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.