Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Iesu với công cuộc thống nhất Nhật Bản
Tiêu đề:      Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Iesu với công cuộc thống nhất Nhật Bản
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Văn Tận - Đinh Thanh Hoa
Mã tài liệu:      1833016025
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      8
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong suốt hai thế kỷ tính từ khi Mạc phủ Muromachi thành lập năm 1338, Nhật Bản đã luôn trong tình trạng chiến tranh liên miên. Các cuộc hỗn chiến không chỉ kìm hãm kinh tế nói chung, hao tổn tới sức người sức của, gây tổn hại tới việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn  làm suy yếu tiềm lực quốc gia. Trong tình cảnh đó, nhiệm vụ lịch sử đặt ra cấp bách là phải thống nhất đất nước và xây dựng một chính quyền trung ương hùng mạnh để quản lý đất nước. Ba nhân vật Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu là những người anh hùng kiệt xuất đã nhận thấy được yêu cầu cấp thiết đối với Nhật Bản lúc bấy giờ là thống nhất đất nước. Và chính họ là những người đặt nền móng, kế tục và hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước tạo cơ sở để cho Nhật Bản phát triển trong giai đoạn về sau.

Từ khóa:      Nhật Bản, Mạc phủ, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, Thống nhất
Lượt xem:      1376
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.