Giáo dục Nhật Bản: những vấn đề và phương hướng cải cách
Tiêu đề:      Giáo dục Nhật Bản: những vấn đề và phương hướng cải cách
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      9308967300
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      7
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hiện nay, nguồn tài nguyên con người  đang được xem là cứu cánh mới của đất nước Nhật Bản trong sự cạnh tranh với thế giới. Đối mặt với các vấn đề mới như: gánh nặng chi phí giáo dục của các gia đình Nhật Bản, hệ thống tài chính giáo dục công thấp kém, chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền, nảy sinh sự bất bình đẳng về cơ hội được tiếp nhận giáo dục…, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã tiến hành cuộc cải cách giáo dục lần thứ tư và thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 10 năm 2008 - 2018 với những bước cải cách cụ thể. Bài viết phân tích về những vấn đề của nền giáo dục Nhật Bản hiện nay và xu hướng cải cách.

Từ khóa:      Giáo dục Nhật Bản, Thực trạng, Cải cách, Chiến lược
Lượt xem:      1087
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.