Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Ấn Độ (1991-2011)
Tiêu đề:      Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Ấn Độ (1991-2011)
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Hoàng Thị Minh Hoa - Nguyễn Văn Sang
Mã tài liệu:      2253927734
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      6
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong việc gia tăng hợp tác song phương, quan hệ kinh tế ngày càng được đẩy mạnh, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào Ấn Độ được hai nước chú trọng và là cơ sở để Ấn Độ khắc phục về cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp phục vụ cải cách kinh tế. Bài viết sẽ thông qua việc trình bày cơ sở của FDI Nhật Bản vào Ấn Độ, cơ cấu, đặc điểm để rút ra nhận xét về triển vọng khai thác loại hình đầu tư này một cách có hiệu quả đối với cả Ấn Độ và Nhật Bản.

Từ khóa:      FDI, Nhật Bản, Ấn Độ
Lượt xem:      1225
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.