Nho giáo và võ sĩ đạo Nhật Bản
Tiêu đề:      Nho giáo và võ sĩ đạo Nhật Bản
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Phạm Hồng Thái
Mã tài liệu:      1269860901
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      6
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Manh nha ở Nhật Bản từ thời cổ đại, Võ sĩ đạo phát triển cùng quá trình trưởng thành của tầng lớp võ sĩ. Cho đến thời Edo, với sự ảnh hưởng của Tống Nho, Võ sĩ đạo được hoàn thiện như  một hệ thống giá trị với những quy tắc về lối sống và đạo đức của họ. Cũng từ thời kỳ này,  võ sĩ vốn được coi là những người giỏi võ nghệ nhưng thô lỗ, ít học trở thành tầng lớp ưu tú, đi tiên phong trong những cải cách xã hội với khả năng “văn võ song toàn”. Võ sĩ đạo thấm đượm những giá trị của Nho giáo kết hợp với Thần đạo và những yếu tố Thiền của Phật giáo  như: đề cao trung hiếu, sùng võ nghệ, trọng tín nghĩa... Điều đáng quan tâm là Võ sĩ đạo không chỉ ảnh hưởng to lớn trong xã hội Nhật Bản truyền thống mà những giá trị tinh thần của nó vẫn còn tiếp tục tác động đến xã hội Nhật Bản hiện đại.

Từ khóa:      Nhật Bản, Nho giáo, Võ sĩ đạo
Lượt xem:      3136
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.