Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ I)
Tiêu đề:      Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ I)
Mục:      Lịch sử, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Huy Khuyến
Mã tài liệu:      2083448733
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      5
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Quan hệ thương mại giữa các chúa Nguyễn ở Đàng Trong với chính quyền Mạc phủ Đức Xuyên Gia Khang của Nhật Bản bắt đầu từ năm 1601, khi Nguyễn Hoàng gửi thư cho Đức Xuyên Gia Khang. Bức thư này đã mở ra một giai đoạn quan hệ thương mại với thương thuyền Nhật Bản ở Đàng Trong. Những sản phẩm mà hai nước trao đổi là là đặc sản của cả hai nước. Đối với Nhật Bản là sản phẩm kiếm dao, đồ đồng… Đối với Đàng Trong là những sản vật tự nhiên như chim công, gỗ quý, mật ong, lụa là… Bằng những lời lẽ ngoại giao mềm mỏng khôn khéo,  chính quyền hai nước đã biến xung đột thành hòa hữu, tạo nên mối bang giao tốt đẹp trong suốt một thời gian dài.

Từ khóa:      Thương mại, Đàng Trong, Chúa Nguyễn, Chính quyền Mạc phủ, Đức Xuyên Gia Khang, Khánh Trường, Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng đế
Lượt xem:      1549
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.